Kırklareli’nin tarihi fotoğrafları arasında en dikkat çekici olanıdır üstte gördüğünüz Hükümet Konağı fotoğrafı.

Günümüze ulaşmayan, bugünkü Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Jandarma Ordu Evinin karşısında bulunan bu muhteşem yapı, son dönem sivil Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. Kaymakam Hasip Bey döneminde, Hacı Ali Bey’den satın alınan arsa üzerine1 1886-1891 yıları arasında Neo-klasik tarzda inşa edilen iki katlı yapının, giriş bölümü dışa çıkıntılı, dört yüksek sütun ve ortadaki geniş üç kemerle birbirine bağlanmıştır. Girişin her iki yanında, ön cepheyi hareketlendiren basık kemerli sekizer pencere, üst katta tekrarlanmakta, iki kat arasındaki silmeler katlar arasını belirgin hale getirmektedir.

wew

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Y..PRK.UM.., 23/18

2 Ali Rıza Dursunkaya, Kırklareli Vilayetini Tarih Coğrafya Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik, Kırklareli 1947, c.2, s.204

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH.MKT., 1977/3

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH.MB..HPS., 2/35 ; İ..ML.., 30/1316//Ş-09

5 Ali Rıza Dursunkaya, Kırklareli Vilayetini Tarih Coğrafya Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik, Kırklareli 1947, c.2, s.204

Foto1. Anonim / Kırklareli Hükümet Konağı ve Jandarma Karakolu – 1912

Çeşitli devlet dairelerinin hizmet verdiği Hükümet Konağının içerisinde, kadınlar hapishanesi ve bir de mescit bulunmaktaydı. Mescidin ilk din görevlisi ise, bu göreve 1892 yılında atanan Hoca Bilal Efendi’dir.3 Kanalizasyonundan ısıtma sitemine kadar özene bezene tasarlanan binanın hemen arka kısmına 1898 yılında birde evrak deposu inşa edilmiştir. 4

1911-1912 Yıllarında Kırklareli’nin Bulgar işgali sırasında Bulgar askerleri tarafından, 1918-1922 yıllarında ise, Yunan işgali sırasında Yunan askerleri tarafından askeri karargah olarak kullanılan bina, 1922 yılında polis dairesine ait bacadan çıkan bir yangın sonucunda tamamen yanmış, geriye sadece evrak deposu kalmıştır.5

Foto2. Marchi, Raffaele/1912 Foto3. Lostbulgaria.com/1912

Yangından kurtulan bu evrak deposu uzun bir süre Jandarma yemekhanesi, sonraki yıllarda da depo olarak kullanılmıştır. Tek katlı, kırma çatılı, tuğla malzemeden inşa edilen bu yapı önündeki betonarme binanın gölgesinde kaderine terk edilmiş durumdadır.

raewrqa