Barış Toptaş

Tüm Makaleleri

Barış Toptaş

Kırklareli Askeri Mahfeli(Ordu Evi)

Kırklareli’ndeki ilk askeri mahfeli(ordu evi) Karaumur Caddesinin üstünde bulunan öğretmen Şerif Baykut’un evidir.

KIRKLARELİ NAFİA BAŞMÜHENDİSİ KEMAL BEYİN MEKTUBU, KIRKLARELİ ORTA MEKTEBİNDEN ZİYA GÖKALP İLKOKULU VE HUZUREVİNE

Günün şartları, maddi ve fiziki imkansızlıklar nedeniyle geçmişte yaşanan bazı olaylar bize şu an garip gelebilir.

Kırklareli Mevki (Askeri) Hastanesi - 1882

1882 Yılında bugünkü Askerlik Şubesinin bulunduğu Doğu Mahallesindeki alana (Tapuda, Hacızekeriya Mahallesi 430 ada, 56 parsel numaralı, 339.684,33 m2 yüzölçümlü, Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisl...

Kırklareli Azat Obaları

1935-1941 Döneminde Trakya Umum Müfettişliği yapan General Kazım Dirik, Almanya’da görmüş olduğu zayıf, cılız ve hasta olan köy çocuklarının sağlık durumlarımım düzeltilmesi için azat obası uygulamala...

Kırklareli Memleket Hastanesi - 1922

Belediyeye ait Gureba Hastanesinin ihtiyacı karşılayamaması ve fiziki olarak yetersiz kalmasından yıkılmasına karar verilmiş, Kırklareli Mutasarrıfının başkanlığında, Belediye Başkanı Muhiddin Özenbaş...

Kırklareli Gureba Hastanesi – 1892

Kırklareli’nin ilk Hastanesi, 19. Yüzyılın sonlarında Köseoğlu Süleyman’a ait Karakaş Mahallesinde, bugünkü Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bulunan evin kiralanması ile kurulmuştur.

Kırklareli’nin İl Oluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun

Kırklareli, Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra uzun bir süre nahiye olarak idare edilmiştir.

Kırklareli Sveti Spiridon Katedral Kilisesi

Bugün ayakta olmayan Aya Sveti Spiridon Kilisesi, Kırklareli’nde bulunan Bulgar Kiliselerinden en önemlisi idi.

Kaygusuz Vizeli Alaeddin ve Vize Bayramiyye Melami Zaviyesi

Hacı Bayram-ı Veli tarafından kurulmuş bir tasavvuf yolu olan Bayramiyye yolu içerisinde, sonradan bir kol olarak ortaya çıkan Melamiyye-i Bayramiyye tasavvuf yolu Hacı Bayrım-ı Veli’nin müritlerinden...

Kırklareli’nin Yok Olan Tarihi Camileri

Osmanlı Arşiv Belgeleri incelendiğinde, Karakaş Bey Camii, Hızır Bey Camii, Emin Ali Çelebi Camii, Serdar Ali Paşa Camii, Pehlivan Mustafa Ağa Camii, Hatice Hatun Camii, Tellakzade Camii, Karaca İbrah...